Prelucrarea datelor

Drepturi de autor

  • Pagina web este operată de către FORNETTI Kft.
  • Sediul: 6000 Kecskemét, Városföld 92.
  • Telefon: +36 76 50 20 70
  • Fax: +36 76 417 905
  • Email: fornetti@fornetti.hu

Prelucrarea datelor cu caracter personal

S.C. FORNETTI ROMÂNIA S.R.L.  este înregistrată în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub numărul 35095.
Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, FORNETTI ROMÂNIA are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

Scopul colectării datelor este: reclamă, marketing și publicitate, concursuri, campanii și promoții conform OUG 99/2000.

Prin completarea datelor dvs. în formularele de participare la concursurile, campaniile și promoțiile organizate de către Fornetti România  și partenerii săi de franciză declarați că acceptați necondiționat ca datele dvs. personale să fie incluse în baza de date a Fornetti România, înregistrată în registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal sub numărul 35095, și vă dați acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către Fornetti România, pentru desfășurarea și/sau derularea de către Fornetti România  de activități cum ar fi, dar fără a se limita la, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzarilor și comportamentul consumatorului.

Prin citirea prezentelor Termene si Condiții ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor dvs. garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale și de a solicita ștergerea totală sau partială a acestora.

Pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, expediate pe adresa S.C FORNETTI ROMÂNIA SRL, DC Hodoni-Dudeștii Noi, km.5, nr. 384, jud. Timiș, vă puteți exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:

  • o dată pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate;
  • să interveniți asupra datelor transmise;
  • să vă opuneți prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară
  • să solicitați ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.

Astfel, Fornetti România poate trimite felicitari, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

Fornetti România nu promoveaza SPAM-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de e-mail pe site-ul fornetti.ro poate opta pentru ștergerea acesteia din baza noastră de date.
Informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate în scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre și a preîntâmpina încălcarea securității, a legii și a termenilor noștri contractuali.

De asemenea, Fornetti România poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: altor companii din același grup cu operatorul, mass-media, organizații de cercetare a pieței cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre.
Informațiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchet, Poliție, Instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Ne adresăm tuturor categoriilor de consumatori cu produse calde, proaspete, apetisante, într-o gamă sortimentală potrivită oricărei exigențe de consum.
Scopul fiecărei afaceri este obținerea de profit, cu riscuri minime. Sistemul de franciză Fornetti permite ca Dvs. să vă extindeţi oferta magazinului existent cu o investiţie mică sau să începeţi o afacere nouă, profitabilă.
Selecționăm cu grijă materia primă și ingrediente de cea mai bună calitate, aliniate la reperele unei alimentații sănătoase.