Politica de calitate

Politica calității și siguranței alimentare

Produsele noastre trebuie să corespundă unor multitudini de cerinţe printre care prevederi legale, directive, cerinţele Clientului şi regulile de siguranţă alimentară. Produsele noastre sunt fabricate şi livrate în condiţii reglementate, cu control regulat cu scopul de a corespunde cerinţelor în vigoare pentru produse (siguranţa şi calitatea produsului, prevenirea oricărei fraude alimentare, cerinţe legale, proceduri şi specificaţii). Ne străduim încontinuu să corespundem cerinţelor care ne sunt prezentate.

Angajaţii noştri îşi desfăşoară activitatea cu respectarea regulilor de producţie şi cerinţelor legale reglementate corespunzător şi prevederilor de siguranţă alimentară şi de protecţia mediului pentru ca produsele noastre să poată fi consumate întotdeauna în siguranţă şi să îndeplinească cerinţele clienţilor.

Compania noastră face tot posibilul pentru păstrarea renumelui dobândit prin calitatea produselor, punerea în aplicaţie şi popularizarea calităţii, împrospătarea continuă a legăturii dintre calitate şi imagine în conştiinţa angajaţilor şi clienţilor. Acest lucru însă îl putem atinge doar dacă fiecare angajat al companiei îşi desfăşoară activitatea cu răspundere deplină. Pentru realizarea acestui lucru compania noastră îşi stabileşte în mod regulat obiective de siguranţă alimentară pe care le evaluează prin verificări, iar în cadrul culturii de siguranţă alimentară sunt definite obiective de siguranţă alimentară şi calitate pe termen lung. Respectiv, paşii care constituie baza asigurării satisfacţiei complete a clienţilor şi dezvoltarea continuă ale sistemelor legate de acestea sunt stabiliţi în strategii de câte trei ani. Angajaţii implicaţi în procesul de producţie sunt implicaţi în discutarea modificărilor pentru îmbunătăţirea calităţii şi evaluăm observaţiile lor. Fiecare angajat în parte este responsabil pentru funcţionarea responsabilă a întregului sistem.

Compania noastră sprijină în mod dedicat abordarea sustenabilă şi propagării acesteia se străduieşte la o activitate cât mai economică şi prietenoasă cu mediul, contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor sociale şi angajaţii îşi desfăşoară activitatea de zi cu zi cu respectarea acestor principii.

Pentru atingerea scopurilor noastre este nevoie de comunicare bună între angajaţi, instruirea angajaţilor în utilizarea practică şi teoretică a sistemului. Asigurăm pregătirea la zi a angajaţilor noştri prin participarea la instruiri şi cursuri profesionale şi de siguranţă alimentară cu ajutorul cărora îşi pot face o imagine mai complexă despre cerinţele de piaţă şi noutăţile tehnologice şi tehnice. Toate acestea constituie baza dezvoltării.

Fiecare angajat trebuie să fie deschis şi perceptiv la orice feedback al clienţilor legat de calitatea produselor şi obiceiurile acestora. Scopul nostru este respectarea maximă a sănătăţii, intereselor şi cerinţelor consumatorilor, pentru care ţinem legătura strânsă cu clienţii noştri pentru a ne putea informa constant despre cerinţele şi aşteptările lor, a le câştiga şi păstra încrederea asigurând astfel satisfacţia lor. Un aspect primar este păstrarea poziţiei de lider de piaţă a companiei şi îmbunătăţirea continuă a calităţii. Condiţia fundamentală a unei prezenţe pe piaţă cu succes este fabricarea produselor de calitate excelentă, credibilitatea, comportament comercial etic, lucruri pentru care fiecare angajat trebuie să dedicat. Pentru atingerea calităţii excelente, scopul nostru este supravegherea continuă a furnizorilor şi contractorilor noştri respectiv implicarea lor în dezvoltarea continuă prin asigurarea comunicaţiei adecvate. Calitatea continuă a produselor noastre este garantată de marca înregistrată Fornetti.

CALITATEA NU ESTE DOAR UN OBIECTIV, CI CEL MAI IMPORTANT MIJLOC

Baza competitivităţii companiei noastre este recunoaşterea clienţilor,prin politica corespunzătoare intenţiei şi mediului, compania se străduieşte ca abordarea de calitate şi spiritul de responsabilitate să devină practică de zi cu zi. Pentru realizarea acestor obiective, compania a considerat necesară implementarea, certificarea, aplicarea şi dezvoltarea continuă a sistemului de siguranţă alimentară IFS Food și Tesco.

Politica energetica

  
Ne adresăm tuturor categoriilor de consumatori cu produse calde, proaspete, apetisante, într-o gamă sortimentală potrivită oricărei exigențe de consum.
Scopul fiecărei afaceri este obținerea de profit, cu riscuri minime. Sistemul de franciză Fornetti permite ca Dvs. să vă extindeţi oferta magazinului existent cu o investiţie mică sau să începeţi o afacere nouă, profitabilă.
Selecționăm cu grijă materia primă și ingrediente de cea mai bună calitate, aliniate la reperele unei alimentații sănătoase.