știri
Regulament GiveAway

Castigatorul GiveAway-ului este Emanuel Turlica!

SECŢIUNEA 1.

ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Campania promoţională „Fornetti GiveAway” (denumită în continuare Campania) este organizată de S.C. FORNETTI ROMANIA S.R.L. persoană juridică română, cu sediul social în Com. Satchinez, DC Hodoni-Dudeştii Noi, Km. 5, Nr.384, Judeţul TIMIŞ, având CUI 13872621, atribut fiscal RO înmatriculată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Timiş sub numărul J/35/533/2001, având contul deschis la  Raiffeisen Bank Timişoara, sub numărul RO65 RZBR 0000 0600 1426 9184 RON, telefon: 0256/379901, fax 0256/379800, România, denumită în continuare Organizator, inregistrată la AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL, în baza notificarii nr 35095.

Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament, (denumit în continuare Regulamentul Oficial), este finală şi obligatorie pentru participanţi. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin întocmirea unui act adiţional la prezentul regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare în termen de 24 de ore după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări.

Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și/sau modifica prezentul Regulament, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe și/sau prelungi desfășurarea loteriei publicitare, cu condiția înștiințării în prealabil a participanților. Orice modificare și/sau completare la acest Regulament se va face prin acte adiționale, care vor fi comunicate pe pagina de Instagram a influencerului Keed https://www.instagram.com/keedonline și pe pagina de Instagram a companiei Fornetti România www.instagram.com/fornetti_romania

Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru luarea la cunostință a modificărilor de către participanți, atâta timp cât acestea sunt aduse la cunoştinţă pe paginile de Instagram mai sus amintite.

SECŢIUNEA 2. 

TEMEIUL LEGAL

Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

SECŢIUNEA 3.

LOCUL DE DESFĂŞURARE ŞI DURATA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Campania este organizată şi se desfăşoară pe teritoriul României, în perioada 20.01.2022- 31.01.2022 in intervalul orar 00:00-24:00, exceptie facand ziua inceperii concursului. Campania va demara pe data de 20 ianuarie, ora 10, ora României. Concursul de tip GiveAway se realizează pe pagina de Instagram a influencerului Keed https://www.instagram.com/keedonline și pe pagina de Instagram a companiei Fornetti România www.instagram.com/fornetti_romania

SECŢIUNEA 4. 

DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este deschisă participării tuturor persoanelor, cu varsta peste 18 ani,  cu domiciliul/reşedinţa în România, care sunt abonate şi interacţionează pe pagina de Instagram  a companiei www.instagram.com/fornetti_romania, respectiv @keedonline şi care respectă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial, (denumite în continuare Participanţi).

Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie persoanele juridice, întreprinderile familiale, PFA, angajaţii S.C Fornetti România S.R.L..

Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament Oficial.

SECŢIUNEA 5.

PRODUSELE PARTICIPANTE

Produsele participante sunt reprezentate de comentariile lăsate la postarea concursului, în perioada acestuia.  Pentru a fi eligibili la tragerea la sorți și a putea câștiga, fiecare participant trebuie să răspundă, printr-un comentariu la postarea GiveAway și să precizeze cui dorește să îi gătească, folosind cuțitele oferite ca premiu. Menționarea persoanei respective trebuie făcută prin tag. (@numele contului de Instagram)

SECŢIUNEA 6.

MECANISMUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Pentru a participa la prezenta campanie, participanţii trebuie să respecte următorul mecanism:

 • Să aibă un profit public de Instagram
 • Să urmărească (follow) pagina de Instagram Fornetti România și Keedonline
 • Să aibă vârsta de minim 18 ani (împliniţi)
 • să urmeze pașii din descrierea publicată pe Instagram, la postarea/anunțarea concursului de tip GiveAway
 • să răspundă, printr-un comentariu la postarea GiveAway și să precizeze persoana căreia dorește să îi gătească, folosind cuțitele oferite ca premiu. Menționarea persoanei respective trebuie făcută prin tag. (@numele contului de Instagram)

Participanţii au şansa să câştige un set profesional de 10 cuțite și accesorii reprezentând un suport cuțite și un masat profesional.

În cadrul acestui concurs GiveAway va exista un singur câștigător.  Câştigătorul va fi anunțat pe pagina de Instagram Fornetti România și pe pagina de Instagram KeedOnline. Desemnarea câștigătorului va fi făcută de către Fornetti România, prin intermediul platformei commentpicker.com

VALIDAREA PARTICIPĂRII

Pentru a putea fi declarate valide înscrierile la concursul destinat Campaniei trebuie să îndeplinească, cumulativ, în mod obligatoriu şi fără echivoc următoarele condiţii:

 • urmărirea (follow) a celor două pagini Fornetti România și KeedOnline.
 • Trimiterea comentariului solicitat în descrierea postării

Comentariile trebuie înscrise în perioada desfăşurării Campaniei 20.01.2022-31.01.2022

SECŢIUNEA 7. 

PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE

Premiile oferite în cadrul prezentei Campanii promoţionale sunt:

Nr. Crt.

Premiul acordat si descrierea acestuia

Numar premii

Valoare premiu (TVA inclusa)

*in lei

 1

 • Cuțitul bucătarului profesional Maranc, oțel de damasc, 20 cm, M5

1

618.47

2

 • Cuțit santoku profesional Maranc, oțel de damasc, 18 cm, M46 

1

512.52

3

 • Cuțit filetat profesional Maranc, oțel de damasc, 13 cm, M47

1

364.43

4

 • Cuțit pâine profesional Maranc, oțel de damasc, 20 cm, M51 

1

410.00

5

 • Cuțit decojit profesional Maranc, oțel de damasc, 9 cm, M48

1

273.29

6

 • Cuțit feliat profesional Maranc, oțel de damasc, 20 cm, M52 

1

455.56

7

 • Satâr profesional Maranc, oțel de damasc, 17.8 cm, M50

1

740.36

8

 • Cuțit nakiri profesional Maranc, oțel de damasc, 17.6 cm, M49 

1

615.05

9

 • Cuțit santoku profesional Maranc, oțel de damasc, 13 cm, M45 

1

365.43

10

 • Suport cuțite Maranc, din lemn, pentru 8 cuțite, M105

1

318.86

11

 • Masat profesional diamant Maranc, palisandru, 23 cm, M149 

1

227.72

Valoarea totală a premiilor este 4.900,70 lei, cu TVA inclusa.

SECŢIUNEA 8. 

TRAGERILE LA SORŢI ŞI DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR

Datele participanţilor vor fi încărcate într-o aplicaţie de tragere la sorţi electronică, iar extragerea va avea loc pe 07.02.2022. Va fi extras un număr de castigatori egal cu numarul de premii acordate in cadrul acestei loterii publicitare, 1  castigator respectiv 1 rezerva.

Un participant unic, definit de acelaşi nume de utilizator Instagram (nume, prenume, număr de telefon şi adresă de e-mail) poate câştiga în cadrul prezentei loterii publicitare toate premiile stipulate mai sus.

Numele câştigătorului va fi postată si pe www.fornetti.ro.

Câștigătorul va fi anunțat pe pagina de Instagram a Fornetti România, respectiv KeedOnline, prin publicarea numelui de profil de Instagram deținut de câștigător în data de 7.02.2022 , ora 20:00.

În cazul în care niciun participant nu a respectat condiţiile impuse de Regulament, premiul nu se acordă, se anulează şi nu se reportează. Acest fapt va fi adus la cunoştinţa participanţilor pe pagina de Instagram.

La tragerea la sorți participă toate persoanele care îndeplinesc condiţiile de validare.

La tragerea la sorți se va desemna câştigătorul premiului descris la secţiunea 7 din prezentul regulament, în baza procesului verbal de extragere.

Decizia comisiei, luată cu ajutorul jurizării, este finală şi irevocabilă

Prin participarea la concurs, participanţii sunt de acord să se conformeze şi să respecte prevederile prezentului regulament.

SECŢIUNEA 9.

ANUNŢAREA, VALIDAREA ŞI ACORDAREA PREMIILOR

Anunţare
Câștigătorul va fi anunțaț pe pagina oficială de Instagram Fornetti România, respectiv Instagram KeedOnline cât şi prin mesaj privat către câștigător.   Câştigatorul va fi contactat, la un număr de telefon comunicat de către câștigător, de către un reprezentant al companiei Fornetti România. Dacă în decurs de 48 de ore nu poate fi contactat, acesta pierde premiul. El trebuie să ofere un număr de telefon la care să poate fi contactat pentru a stabili livrarea premiului.

Validare

Pentru ca un câştigător sa fie declarat valid:

 • Comentariul  trimis să corespundă intervalului de timp corespunzător premiului și să respecte pașii ceruți în descrierea concursului

Organizatorul nu va acorda nici o despăgubire în bani sau alte beneficii potenţialilor câştigători care nu respectă sau nu întrunesc întocmai cerinţele Regulamentului.

Acordarea premiilor

Premiul va fi înmânat de către un reprezentant Fornetti România, în oricare din oraşele din România unde exista magazin Fornetti, pe bază de proces verbal. Premiul poate fi înmânat începând cu data 10 februarie, pe o perioadă de maximum 1 lună de la anunțarea câștigătorului.. În cazul în care câştigătorul nu se prezintă în coordonatele menţionate, câştigătorul respectiv pierde dreptul asupra premiului şi premiul se anulează şi nu se mai înmânează.

Câştigătorii premiilor oferite în cadrul acestei loterii publicitare nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani, în bunuri si nici să solicite schimbarea caracteristicilor premiilor. Imaginile cu premiile folosite pe materialele de promovare a loteriei publicitare sunt doar cu titlu de prezentare. Premiile nu sunt transmisibile.

SECŢIUNEA 10. 

TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre câstigatori in conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

Premiile acordate în valoare individuală de până în 600 Lei sunt neimpozabile.

Organizatorul nu va avea nicio răspundere faţă de eventualele cheltuieli efectuate de catre Castigator dupa intrarea în posesie a premiilor.

SECŢIUNEA 11. 

ERORI, COMUNICĂRI PUBLICITARE NECORESPUNZĂTOARE

Înscrierile care nu corespund întrutotul cu cele corecte nu vor fi valide şi nu vor putea participa la extargere  şi nu vor fi luate în considerare în cadrul Campaniei

Organizatorul nu va acorda premiul pentru participãri aproximative şi înscrieri care nu întrunesc toate condiţiile prevăzute în acest Regulament.

RESPONSABILITATE

Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea şi nu va fi numit parte în cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenţa principiul conform căruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respectă prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiului de către câştigător, Organizatorul este eliberat de orice obligaţie faţă de Participantul câştigător.

În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda/anula oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câştigător. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situaţii după ce premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va restitui Organizatorului valoarea premiului şi cheltuielile aferente suportate de Organizator în legătură cu aceasta.

Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru:

 • Pierderile, întârzierile sau întreruperile neanunţate ale serviciului de Internet, generate de reţelele de internet sau de oricare alte defecţiuni sau probleme tehnice independente de voinţa Organizatorului;
 • Situaţiile în care mai multe persoane revendică aceeasi adresa de e-mail.

Organizatorul are dreptul de a invalida înregistrările care conţin informatii false ori vădit eronate şi care nu îndeplinesc condiţiile de validare menţionate în prezentul Regulament.

Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de orice tentativă care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Încercarea de fraudă va rezulta în descalificarea respectivului utilizator şi implicit acesta nu va mai avea dreptul de a primi premiul şi va fi eliminat din lista de abonaţi Facebook a Organizatorului. În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECŢIUNEA 12. 

CONFIDENŢIALITATEA DATELOR

S.C Fornetti România S.R.L prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în calitate de operator date cu caracter personal.

va prelucra datele personale colectate în condiţii de siguranţă şi confidenţialitate şi nu va dezvălui aceste date altor operatori sau imputerniciti. Prin natura structurii informatice, datele personale vor fi stocate si in Germania.

Procesam datele dumneavoastra cu caracter personal in urmatoarele situatii si pentru urmatoarele scopuri:

a). Participarea la loteria publicitara

Datele colectate: Instagram ID

Scopurile procesarii: participarea la loteria publicitara si afisarea castigatorilor

Prin inscrierea la aceasta loterie publicitara va dati acordul expres de colectare a acestor date, in conformitate cu Regulamentul General de Protectie a Datelor (GDPR), art 6, alin 1lit. a).

b). Intrarea in posesie a premiilor loteriei publicitare

Datele Colectate:  Nume si Prenume Complet, adresa de e-mail, numar telefon

Scopurile colectarii: inmanarea premiilor

Pentru a putea intra in posesia premiilor acestei loterii publicitare, Fornetti România proceseaza datele dumneavoastra cu caracter personal, in conformitate cu art.6, alin 1 lit.b) GDPR pentru a va putea transmite premiile castigate.

In cazul in care valoarea premiilor depaseste 600 lei, Fornetti România colecteaza si datele de identificare ale castigatorului (CNP) in vederea indeplinirii obligatiilor legale conforme cu legislatia fiscala, in conformitate cu art. 6 alin 1 lit. c) GDPR.

c). Contestatii si Reclamatii

Datele Colectate: Nume si Prenume, numar de telefon, adresa de e-mail, Instagram ID si alte date ce pot aparea in profiliul/e-mailul transmis catre adresa indicata la punctul 10, pe care Fornetti România nu le cere in mod expres.

Pentru a putea solutiona contestatiile si reclamatiile, Fornetti România proceseaza datele dumneavoastra cu caracter personal  in interesul sau legitim, in conformitate cu art.6, alin 1 lit. f) GDPR. Interesul legitim a Fornetti România rezultă din dorința de a servi interesele și de a răspunde cererilor clienților noștri.

Drepturile dumneavoastra

Aveti dreptul sa solicitati si sa primiti o confirmare a faptului ca societatea Fornetti România prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal.

Aveti dreptul de a va opune prelucrarii, caz in care va aducem la cunostinta ca ne puneti in imposibilitatea de a va declara castigator, de a va inmana premiile in cazul unui castig sau de a va rezolva contestatia sau reclamatia facuta.

De asemenea aveti dreptul de a solicita stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal.

Aveti dreptul de a va retrage consimtamantul, caz in care nu mai puteti participa la aceasta loterie publicitara.

Pentru exercitarea acestor drepturi, puteti sa trimiteti unui e-mail, la adresa: dataprotection-office@fornetti.ro sau o cerere scrisa la adresa: Satchinez jud.Timiș DC Hodoni-Dudeștii Noi km.5 nr.384in atentia Departamentului de Protectie a Datelor.

De asemenea aveti dreptul sa depuneti o plangere la ANSPDCP accesand site-ul: http://www.dataprotection.ro.

SECŢIUNEA 13.

RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru vreun eveniment care determină imposibilitatea participarii persoanelor interesate la loteria publicitara sau care afecteaza buna desfasurare a activitatilor descrise in prezentul Regulament Oficial, ca urmare a unor restrictii sau a altor limitari specifice serviciilor oferite.

Raspunderea Organizatorului este strict limitata la acordarea premiilor stabilite.                         

 Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru niciun accident suferit de catre castigator sau pentru orice alte daune intervenite in legatura cu premiul oferit.  

Dreptul de proprietate asupra premiului apartine in exclusivitate castigatorului, care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra premiului.

Participantii care au pierdut calitatea de potentiali castigatori sau de castigatori, nu au dreptul sa solicite prin niciun alt mijloc atribuirea vreunuia dintre premii.

Raspunderea Organizatorului este de asemenea limitata si de cazurile mentionate in Art. 5 al prezentului Regulament.

            Organizatorul nu îşi asumă nicio raspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet.

           Organizatorul nu îşi asumă nicio raspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate.

SECŢIUNEA 14. 

ÎNCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate fi întreruptă  în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţa majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a o continua. De asemenea, daca din motive de oportunitate şi motive financiare, Organizatorul constată ca i s-a îngreunat foarte mult continuarea campaniei, acesta poate în mod unilateral să înceteze derularea ei în termen de 5 zile de la luarea şi comunicarea deciziei.

Forţa Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil şi de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului Regulament Oficial şi care împiedică partea sau părţile să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale, exonerează de raspundere partea care o invocă, pe durata de existentă  a cazului de Forţă Majoră, confirmat de Camera de Comerţ şi Industrie a României.

Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţă sa, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului Oficial şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, În cazul în care invocă forţa majoră, Organizatorul este obligat să comunice existenţa acestuia participanţilor la Campanie, în termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

SECŢIUNEA 15. 

LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din România, Timişoara.

Eventualele reclamaţii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe următoarea adresa: S.C Fornetti România S.R.L., Judeţul Timiş, Satchinez DC Hodoni – Dudeştii Noi km.5 nr.384  Tel: 0256.379.901, în termen de maxim 2 zile de la anuntarea castigatorului zilnic. După această dată Organizatorul nu va mai lua în consideraţie nicio contestaţie.

SECŢIUNEA 16. 

REGULAMENTUL OFICIAL

Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial. Regulamentul de participare/desfăşurare al campaniei promoţionale este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant printr-o solicitare scrisă catre S.C Fornetti România S.R.L., Judeţul Timiş, Satchinez DC Hodoni – Dudeştii Noi km.5 nr.384, tel 0256.379.901, la sediul acesteia sau poate fi accesat pe adresa www.fornetti.ro .

Orice modificare a regulilor de participare la Campanie, a modului de desfăşurare a acesteia, a perioadei valabilităţii acesteia, vor fi anunţate public de Organizator cu cel puţin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare a modificărilor, anunţul va fi făcut pe adresa de web  www.fornetti.ro

Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007 şi a fost semnat în 2 exemplare originale, astăzi, data autentificării de către Notarul Public.

  
Ne adresăm tuturor categoriilor de consumatori cu produse calde, proaspete, apetisante, într-o gamă sortimentală potrivită oricărei exigențe de consum.
Scopul fiecărei afaceri este obținerea de profit, cu riscuri minime. Sistemul de franciză Fornetti permite ca Dvs. să vă extindeţi oferta magazinului existent cu o investiţie mică sau să începeţi o afacere nouă, profitabilă.
Selecționăm cu grijă materia primă și ingrediente de cea mai bună calitate, aliniate la reperele unei alimentații sănătoase.